12bet 08-17  01:30  伊塔尔 VS 特萨斯科塞洛 指数变化图
距开赛>12小时 距开赛≤12小时 滚球盘
时间比分伊塔尔平局特萨斯科塞洛
08-16 18:26 0-01.68 3.45 4.20
08-16 18:25 0-01.66 3.5 4.30
08-16 18:16 0-01.65 3.5 4.40
08-16 18:13 0-01.63 3.55 4.35
08-16 17:38 0-01.61 3.6 4.50
08-16 16:56 0-01.57 3.65 4.75
距开赛>12小时 距开赛≤12小时 滚球盘 盘口变化 水位变化
时间比分伊塔尔盘口特萨斯科塞洛
08-17 01:28 0-00.83 半/一 1.01
08-16 18:27 0-00.88 半/一 0.96
08-16 18:25 0-00.86 半/一 0.98
08-16 18:16 0-00.84 半/一 1.00
08-16 18:13 0-00.80 半/一 1.04
08-16 17:38 0-00.77 半/一 1.07
08-16 16:37 0-00.72 半/一 1.13
08-16 15:53 0-00.66 半/一 1.16
距开赛>12小时 距开赛≤12小时 滚球盘 盘口变化 水位变化
时间比分伊塔尔盘口特萨斯科塞洛
08-16 16:37 0-01.01 2.5 0.81
08-16 15:53 0-00.99 2.5 0.81
雷速
APP
雷速
APP
反馈 回顶部